→ Historiek van de Koninklijke Portaelskring v.z.w.
Het bestuur van de Koninklijke Portaelskring v.z.w. bestaat uit:

Pierre Bogaerts (voorzitter), Myriam Bruls (ondervoorzitter),
Natacha Dimovska (secretaris), Veerle Steurs (penningmeester) Jan Van Lysebetten (archivaris),
Josianne Jacobs (rekeningen-nazichter), Michel Delcaert (rekeningen-nazichter)