Verklaring

Het verbinden van vele afzonderlijke delen leidt tot een nieuwe, functionerende eenheid. Kunstenaars en kunstminnende personen zijn onderdeel van het kunstnetwerk. Een netwerk bezit eigenschappen die op het niveau van zijn afzonderlijke onderdelen nog niet bestaan. Door het aantal onderdelen en de ordening ervan en vooral door de interactie ertussen zullen er nieuwe kwaliteiten ontstaan. Het totaal is meer dan de som van alle onderdelen en daardoor overtreffen de individuen zichzelf. Meer is anders.
Het kunstnetwerk Artemis zal in de eerste plaats zich bezighouden met het opzetten en uitvoeren van kunstideeën en projecten op nationaal en internationaal vlak. Wie zich tot dit idee aangesproken voelt zal als kunstenaar of geïnteresseerde persoon tot samenwerken uitgenodigd worden.
In hogere mate dan tot nu toe het geval was, zal de samenwerking tussen de verenigingen verder gezet worden, maar ook op ander vlak zoals wetenschap, bestuur en cultuurinstellingen om een breed en verschillend draagvlak te creëren.
De gezamenlijke wens van beide partijen ligt in het opbouwen van dit kunstnetwerk, in het samenwerken, in het verbeteren van de transparantie van het kunstaanbod en in de ontwikkeling van vernieuwende en duurzame concepten in de Europese Unie.
De stadsbesturen en de burgemeesters zullen deze wens in de mate van het mogelijke ondersteunen.

Doelstelling

De partners streven met deze samenwerkingsovereenkomst naar het volgende doel: de voorhanden zijnde samenwerkingsstructuren en netwerken worden op Europees vlak met alle cultuur- kunst- en opleidingsinstellingen systematisch uitgebouwd. De informatie-uitwisseling wordt intensiever en de planning en afstemming tussen het kunstbereik en daarmee verbonden opgaven verbetert.