INARTEFACT

In het kader van het vriendschapsverband “ARTEMIS”, in september 2010 onderschreven door respectievelijk de burgemeesters van Ennepetal en Vilvoorde alsook door de voorzitters van de kunstkringen Kunstraum-EN en Koninklijke Portaelskring, kwam het project “INARTEFACT” tot stand.
Aan de basis van dit project dat over verschillende jaren heen en volgens een vooropgesteld stappenplan zal gerealiseerd worden, ligt het gelijklopend industrieel verleden alsook de ligging aan belangrijke waterwegen van beide partnersteden .
De eerste realisatie zal plaatsvinden in het “Industrie Museum Ennepetal“, gehuisvest in een voormalige gieterij. Kunstenaars uit beide verenigingen zullen samen in september 2012 de eerste verdieping van dit industrieel gebouw omtoveren tot een spannend en veelzijdig “Arte Factum”.
Uit respect voor de eigenheid van de ruimte is overeengekomen te werken vanaf de vloer. Installaties, schilderijen, licht- en geluidseffecten maken deel uit van het toekomstig kunstgeheel. De kleuren die vrijkomen tijdens het verwerkingsproces van staal zullen als rode draad doorheen de diverse opstellingen lopen.
Het startschot werd gegeven in het “Industrie Museum” tijdens het weekend van 15 augustus 2011. Kunstenaars uit Vilvoorde en Ennepetal legden gezamenlijk de basis van een immens rolschilderij met afbeeldingen van levensgrote werktuigen en machines uit het stratenmuseum van beide steden.
Inartefact stopt niet met deze tentoonstelling. Water en natuur, alom aanwezig in de omgeving van de vadersteden in België en Duitsland, zullen als inspiratiebron dienen voor het tweede luik van dit project dat in Vilvoorde en Kapelle-op-den-Bos zal plaatsvinden.
Naar de verdere toekomst toe wordt ook gedacht aan de samenwerking met een “Poolse “ stad met gelijkaardige industriële geschiedenis en omgeving.