Grondbeginsel en principe van de samenwerking

De samenwerkingspartners stemmen ermee in om samen te werken rond volgende principes:

1. Overeenstemmende wil om op basis van vertrouwen samen te werken bij de ontwikkeling van het kunstnetwerk
2. Afstemmen van afspraken tussen verenigingen, steden, de Europese Unie en andere partners om hetzelfde doel te bereiken
3. Inzet en samenwerking van de partners of derden om een gemeenschappelijk doel te bereikenWerkgebieden

Intensiveren van de samenwerking met culturele verenigingen en inrichtingen om cultureel te vormen, daarbij sensibiliseren van de jeugd tot bevordering en versteviging van het nageslacht.  Sterkere samenwerking tussen kunst en wetenschap.  Verwerken van specifieke Europese en regionale problemen.  Werken met maatschappelijk-politieke problemen zoals klimaat-bescherming, migratie, werkloosheid, …


Inspanningen van de steden en de Europese Unie

De ondertekenende steden ondersteunen volgens hun competenties en mogelijkheden de ontwikkeling van het kunstnetwerk Artemis, in het bijzonder ook bij de aanvraag van financiële steun bij de Europese Unie.